Veiligheid, EHBO, AED en Reanimatie

11 december 2023door Webmaster

Bij DSO is veiligheid een belangrijk punt en hiermee bedoelen we veiligheid in de breedste zin van het woord. We streven bijvoorbeeld een veilige (sport)sfeer na, maar er kunnen situaties of problemen voorkomen waardoor je je helaas toch niet veilig voelt bij DSO. Hierbij kan gedacht worden aan fysieke of seksuele intimidatie, of bijvoorbeeld een ernstige vorm van pesten of onbespreekbare problemen thuis. Natuurlijk zijn de trainer/coach of bestuursleden het eerste aanspreekpunt, maar er zijn situaties denkbaar dat je daar niet terecht kunt. In dat geval kun je contact opnemen met ons vertrouwenscontactpersoon Corrie Crezee, via vertrouwenscontactpersoon@dsokorfbal.nl. Zij behandelt je probleem volstrekt integer en kan mogelijk een oplossing bieden binnen of buiten de vereniging.

Daarnaast willen we ook adequaat kunnen handelen als er een ongeval plaatsvindt. Hiervoor hebben we achter de bar een EHBO-koffer liggen die periodiek wordt gecheckt, er liggen standaard coldpacks in de vriezer en boven de bar hangt aan de muur een AED die ook periodiek wordt onderhouden. Er zijn geen verplichtingen voor ons als vereniging met betrekking tot aanwezige EHBO’ers of BHV’ers, maar bij toernooien of grotere activiteiten die worden georganiseerd door DSO willen we er wel op aansturen dat er gecertificeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Denk hierbij aan het schoolkorfbaltoernooi of het (jeugd)kamp. Hiervoor willen we inventariseren wie van onze leden of ouders van leden een geldig EHBO-certificaat heeft, zodat de werkgroepen en commissies die dergelijke activiteiten organiseren een idee hebben wie zij daarvoor zouden kunnen benaderen. Ben jij een gecertificeerd EHBO’er en zou je het niet erg vinden om wanneer nodig als EHBO’er bij een activiteit of toernooi aanwezig te zijn? Stuur dan een mailtje naar accommodatie@dsokorfbal.nl.

Dat de AED een heel belangrijk redmiddel is, is binnen DSO welbekend. Het is dan ook belangrijk dat er mensen zijn die weten hoe deze te bedienen. Een aantal jaar geleden is daarvoor bij DSO een reanimatiecursus georganiseerd. We willen graag proberen een nieuwe reanimatiecursus bij DSO te organiseren, maar zijn benieuwd of hier ook animo voor is. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan ook een mail naar accommodatie@dsokorfbal.nl. Bij veel animo zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn, hier worden jullie dan nog over geïnformeerd.

Als er verdere vragen zijn, laat het dan ook zeker weten en blijf er niet mee rond lopen. Samen zijn we namelijk DSO!

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy