Slecht weer protocol

8 september 2017door Webmaster

Wanneer er zeer slechte weersomstandigheden voordoen of dreigen voor te doen en er sprake is van een oproep op radio en televisie om “alleen aan het verkeer deel te gaan nemen indien dit strikt noodzakelijk is” zal het bestuur, TC en JTC in overleg treden om de situatie te bespreken om te besluiten om het DSO slecht weer protocol wel of niet te activeren. Dit wordt dan bekend gemaakt via onze website en Facebook pagina.

Afgelasting door KNKV

Als het KNKV de wedstrijden afgelast, wordt dit z.s.m. op de website en onze Social Media kanalen gepubliceerd en worden de betrokkenen door de wedstrijdsecretariaten geïnformeerd. Dit zijn onderstaande partijen:

  • De teams en trainers/coaches
  • Scheidsrechters
  • Zaalwacht of Kantinecie
  • De voorzitter van de TC

Afgelasting door tegenstander

Ook wanneer een tegenstander laat weten dat zij niet naar Klundert / De Niervaert komen, geeft de ontvanger van dit bericht dit direct door aan het juiste wedstrijdsecretariaat. Deze zal onderstaande betrokkenen hiervan op de hoogte stellen:

  • Het team en trainers/coaches
  • Scheidsrechter
  • Zaalwacht of Kantinecie
  • De voorzitter van de TC

Afgelasting door DSO team na in werking treden van het DSO Slecht weer protocol

Als het KNKV niets afgelast, maar de weersomstandigheden zijn dermate slecht, dan:

  • Gaan alle thuiswedstrijden in de Niervaert altijd door. De tegenstander maakt de afweging om wel of niet te komen.
  • Proberen we als vereniging ook onze verplichting na te komen als het gaat om uitwedstrijden, maar alleen als dit verantwoord is.Het zijn de chauffeurs die bepalen of het verantwoord is om te rijden. Ook ouders bepalen zelf of zij het verantwoord vinden dat hun kind mee rijdt of niet. Deze beslissing moet zo vroeg mogelijk op de betreffende speeldag bekend gemaakt worden aan de trainer/coach of begeleider van het team. Deze laatste informeert vervolgens het betreffende wedstrijdsecretariaat De aanvoerders van de seniorenteams geven dit direct door aan het betreffende wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat informeert vervolgens de tegenstander en de KNKV

Ter kennisname. Er zijn kosten verbonden aan het afzeggen van een uitwedstrijd en het opnieuw inhuren van de zaal.

Klundert,

Het bestuur

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy