Algemene ledenvergadering 2023

7 oktober 2023door Webmaster

Op vrijdag 22 september was weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV kunnen de aanwezige leden (16+) vragen stellen en input leveren over het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid, maar ook kunnen zij hun stem uitbrengen over bepaalde vraagstukken waar de leden van de vereniging over moeten en mogen beslissen. Dit jaar hadden we weer een mooie opkomst van leden, iets waar we als bestuur zeer blij en dankbaar voor zijn!

Eerst werd er teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Wat is er allemaal gebeurd, welke doelstellingen zijn gehaald en wat zijn nog lopende punten. Ook het financiële beleid, dat jaarlijks wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie, werd besproken. Uiteindelijk werd door de aanwezige leden, zoals het zo mooi heet, decharge verleend voor het gevoerde beleid afgelopen seizoen.

Een onderdeel van de ALV zijn ook de bestuursverkiezingen. Steven ten Cate (Voorzitter), Femke Willeboordse (Secretariaat) en Martiena Bosters (Technische Zaken) waren alle drie aftredend en niet herkiesbaar. Ook via deze weg willen we hen nogmaals super bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren! Erik Keller blijft in het bestuur, maar schuift van Jeugd Technische Zaken door naar de portefeuille Accommodatie. Nieuw in het bestuur zijn Anita Seelbach-Lips die de portefeuille Secretariaat op zich zal nemen en Luuk Verkijk die de samengevoegde Technische- en Jeugd Technische Zaken portefeuille op zich zal nemen. Wij wensen hen natuurlijk veel succes!

Zoals de scherpe lezer misschien heeft opgemerkt, is de functie van Voorzitter dus helaas nog vacant. Ben jij degene of weet jij iemand die deze mooie taak op zich wil nemen en samen met de rest van het bestuur onze mooie vereniging verder vooruit wil helpen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar bestuur@dsokorfbal.nl. Totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden zullen de taken die bij de functie horen door de overige bestuursleden worden overgenomen, iets wat uiteraard niet ideaal is. Naast de vacature van Voorzitter zijn/waren er nog een aantal openstaande vacatures. Namelijk:

  • Nevenactiviteiten Commissie (1x)
  • Werkgroep Schoolkorfbal (2x)
  • PR & Social media (1x) die inmiddels al is ingevuld
  • Jeugdkamp (3x)
  • (En niet besproken tijdens de ALV, maar toch nog een om te benoemen; Mensen voor de groenvoorziening.)

Ben je benieuwd wat een functie inhoudt en wil je graag meer informatie, of denk je nu al dat is iets voor mij? Neem dan ook contact op via bestuur@dsokorfbal.nl en wij brengen je graag met de juiste personen in contact!

In het laatste deel van de ALV zijn de doelstellingen en de financiële begroting voor het komende seizoen (dus huidige seizoen) doorgenomen en is er gestemd voor een investering in een nieuw scorebord bij het hoofdveld. Tijdens de laatst genoemde stemronde werd er door alle aanwezigen voorgestemd. Het nieuwe scorebord is inmiddels al aangeschaft en zal hopelijk zo snel mogelijk in gebruik zijn. Een van de doelstellingen dit jaar is het onderhoudsplan voor het complex, om dit ook de komende jaren in topconditie te houden. Wil je hier over meedenken en/of heb je hier ervaring mee? Dan horen wij dat graag.

Als laatst willen we de veranderingen in de contributies benoemen. Helaas wordt alles steeds duurder en ook de kosten van de vereniging gaan omhoog. Om de leden tegemoet te komen zijn de afgelopen 4 jaar de contributies gelijk gebleven, maar na akkoord van de ALV is er besloten om per 1 januari 2024 de contributies te verhogen met ongeveer 7%. Daarnaast heeft de kascontrolecommissie het advies gegeven om de contributies maandelijks te incasseren in plaats van per kwartaal. Dit advies zal worden opgevolgd. Wat de precieze bedragen per maand en categorie gaan worden, zullen wij zo snel mogelijk met jullie delen.

Wij zullen als bestuur hard ons best doen om de gestelde doelstellingen te halen, maar uiteraard kunnen wij jullie hulp daar goed bij gebruiken! Mocht je sowieso vragen hebben, een goed idee hebben, je iets opvallen wat je graag kwijt wil of graag een steentje bijdragen maar weet je niet zo goed waarmee? Weet dat je dan altijd bij ons terecht kunt!

Hopelijk tot snel bij onze mooie vereniging!

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy