Verslag ALV

22 november 2017door Webmaster

Vrijdag 10 november stond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de agenda. Waar bij sommige andere verenigingen dit soms een ietwat saai, stoffig en verplicht karakter kan hebben, is het bij DSO al jaren een goedbezochte inhoudelijke avond met constructieve bijdragen en discussies.

Ondanks dat we vooraf behoorlijk wat afmeldingen hadden ontvangen, waren we toch met ongeveer 55 man om het afgelopen seizoen te evalueren en vooruit te blikken op komende maanden.

Voor deze editie had het bestuur behoorlijk wat punten opgenomen in de agenda. Naast de bestuursverkiezing waarbij Ria aftredend en niet herkiesbaar was en Femke en Jasper als nieuwe kandidaten werden voorgesteld, stond er ook nog eens de huldiging van maar liefst 9 jubilarissen op het programma! Het beloofde dus een goed gevulde avond te worden.

Behalve dat een nieuwe voorzitter de vergadering voorzat, was er aan de opzet van de vergadering niet veel veranderd. Nadat de gebruikelijke zaken werden afgegaan en er kort terug geblikt werd op het afgelopen seizoen, was het tijd voor het financiële verslag. Uit alles blijkt dat DSO alles prima voor elkaar heeft. Continue aandacht voor besparingen, bewuste uitgaven en een penningmeester die er met een flinke dosis positiviteit en enthousiasme bovenop zit. Combineer dit met een sterke vereniging met trouwe leden en een fanatieke sponsorcommissie en dan heb je een uitstekend huishoudboekje. Hier mogen we als vereniging heel trots op zijn!

Bestuursverkiezing
Ria was aftredend en na twee keer een termijn van drie jaar niet langer verkiesbaar. Ria werd bedankt voor haar bijdrage aan het bestuur en het uitstekend invullen van de portefeuille secretariaat. Rechtlijnig, nauwgezet, energiek, eerlijk en gedreven en daardoor heeft Ria voor zichzelf, en daarmee voor DSO, een manier gevonden om deze arbeidsintensieve taak goed gestructureerd uit te voeren.

Ria, ook via deze weg nogmaals enorm bedankt voor alles. We gaan je een beetje missen

Maar ook weer niet teveel, want we hebben een hele goede opvolgster gevonden in de persoon van Femke Willeboordse. Ze werd door het bestuur voorgedragen en met applaus door de vergadering verwelkomt.

Doordat het bestuur afgelopen seizoen geen nieuwe voorzitter heeft kunnen vinden en het bestuur het onwenselijk vond om het nieuwe seizoen zonder voorzitter in te gaan, is besloten om wat wijzigingen door te voeren. Anton heeft vervroegd afscheid genomen van de portefeuille Technische zaken en heeft zich voor twee jaar gecommitteerd aan het voorzitterschap van DSO. Dit kon omdat Daphne bereidt was om deze portefeuille over te nemen. Daarop is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Nevenactiviteiten en Publiciteit en deze is gevonden in de persoon van Jasper Kaijen. Ook Jasper werd met een groot applaus ontvangen en daarmee officieel toegevoegd aan het bestuur.

Femke en Jasper, nogmaals gefeliciteerd en heel veel plezier in het uitoefenen van deze leuke maar ook verantwoordelijke functies binnen onze vereniging.

Het bestuur is hiermee weer compleet en in mijn optiek in een prima bezetting. Wel een kanttekening dat het voorzitterschap over twee seizoenen alweer ‘vacant’ is. Laten we zorgen dat we t.z.t. hiervoor een goede en passende invulling hebben gevonden met elkaar. Ik heb er vertrouwen in en ik zal mezelf er hard voor maken om het twee seizoenen zo goed mogelijk in te vullen, en zo goed mogelijk over te dragen naar een volgende voorzitter.

Jubilarissen
Het was oprecht een eer om maar liefst 9 jubilarissen te mogen huldigen!

Miep Giljam en Marianne Posthumus beiden als 40 jarig lid, waar Miep in totaliteit eigenlijk al veel meer jaren lid is geweest van DSO. Maar omdat ze er even tussenuit is geweest, begint de teller opnieuw. Desalniettemin is het fantastisch om te zien dat beide 40 jarige jubilarissen nog altijd in en rondom de vereniging, actief, te vinden zijn. Op naar de volgende 40 jaar!

Corine van Dam, Maaike Crezee, Rob den Hollander en de zussen Debora en Tamara en de broers Marcel en Paul Langeweg mocht ik allen huldigen als 25 jaar lid. Voor hen geldt: op naar de volgende 25 jaar!

Veldverkleining
Afgelopen jaren zijn we bezig geweest om te kijken of het voor DSO haalbaar is om vóór de gestelde deadline van de KNKV, en vóór het geplande grote onderhoud van de velden door de gemeente, veldverkleining te realiseren. Afgelopen jaren hebben we hiervoor de nodige financiële reserveringen gedaan.

We zijn blij en trots dat we overeenstemming hebben bereikt met de gemeente over deze veldverkleining. De veldverkleining van veld 1 (ons hoofdveld) komt er in 2019! In ruil gaan we, eerder dan in eerste instantie is afgesproken, onderhoudskosten betalen voor dit veld. Deze kosten zijn het ons als bestuur waard om te betalen. Hierdoor hebben we de gewenste veldverkleining en kunnen onze (selectie)teams gaan trainen en spelen op de nieuwe afmetingen, zonder dat wij hier torenhoge investeringen voor hoeven te doen. De aanpassing van de overige velden volgt in 2023 en vanaf dat moment zullen wij ook voor deze velden onderhoudskosten gaan betalen. Het bestuur zal de ontwikkeling van deze kosten nauwlettend in de gaten houden om te kijken wat de eventuele impact is op de contributies.

‘Groen is het nieuwe geel’
Een quote die verzonnen is door onze fanatieke penningmeester. Na afgelopen jaren ingezet te hebben op energiebesparing, is de volgende stap in ‘groen ondernemen’ genomen: Het plaatsen van zonnepanelen. De vergadering heeft goedkeuring gegeven aan dit plan van het bestuur. Een goede ontwikkeling en het toont aan dat we slim en verantwoord om gaan met onze middelen.

Rookbeleid
Het bestuur gaat ook door op het vlak van ons rookbeleid. Waar afgelopen seizoen een rookvrije kantine ingang is gecreëerd, is de volgende stap rookvrije velden en een rookvrij terras. Het bestuur heeft niet de illusie bestaande rokers te kunnen overtuigen om te stoppen met roken. Maar wel wil dit bestuur alle kinderen de mogelijkheid bieden om rookvrij te kunnen sporten en het zichtbaar zijn van roken, en de overlast daarvan, beperken. Daarom komt er een speciale plek voor de rokers onder ons en onze gasten. Deze plek komt links van het terras, kijkende vanuit de kantine naar het hoofdveld. Een DSO waardige plek met overkapping en met de mogelijkheid om je drankje weg te kunnen zetten.

Aandachtspunten bestuur
Het bestuur heeft voor dit seizoen een aantal onderwerpen bepaald waar extra aandacht naar uit zal gaan, los van de dagelijkse gang van zaken, financiële zaken en projecten zoals veldverkleining en zonnepanelen:
– Scheidsrechters(problematiek)
– Publiciteit
– Meer zichtbaarheid bestuur
– Vrijwilligerswerving
– Beachkorfbal
– Promotie DSO, promotie korfbal

Afsluiting
Nadat er nog even kort door de lijst van commissies, werkgroepen en functionarissen werd gegaan, was het tijd voor de rondvraag. Er waren relatief weinig vragen over, dus ik doe dan maar de aanname dat we als bestuur een compleet verhaal hebben gepresenteerd. Nadat een ieder werd bedankt voor zijn / haar aanwezigheid en de bardienst werd bedankt voor wéér een avondje vrijwilligerswerk, kon er onder het genot van een drankje nog even nagepraat worden en de jubilarissen worden gefeliciteerd.

Ondanks dat ik afgelopen jaren al gedeelten van de ALV’s voor mijn rekening heb genomen, was dit mijn eerste editie van de drie geplande ALV’s als voorzitter. Ik ben blij met het vertrouwen van de vergadering en de vereniging in mij en ons bestuur. Aan ons, samen met de rest van de vereniging, de taak om met frisse zin de gepresenteerde plannen te verwezenlijken. En dat gaat ons lukken.

DSO is nog steeds een gezonde, leuke en mooie vereniging met betrokken leden en enthousiaste vrijwilligers. Ondanks de uitdagingen die we hebben en de trends in de maatschappij dat mensen minder betrokken zijn en het ‘altijd zo druk hebben om een steentje bij te dragen’, lukt het ons elke keer weer om het te fixen met elkaar.

Ik ben trots op ons bestuur, ik ben trots op onze vereniging en trots DSO-er te zijn.
Tot snel langs de velden, of bij één van de vele activiteiten.

Namens het bestuur,
Anton

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy