Statuten en huishoudelijke reglement

27 mei 2022door Webmaster

statuten en huishoudelijke reglement

 

Beste leden,

 

Afgelopen maandag is, na meer dan een jaar aan voorbereiding, door de leden gestemd over de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.

 

Nadat alle aanwezige stemgerechtigde leden hun stem uitgebracht hebben zijn deze geteld onder het toeziend oog van Corry van Dam. De uitkomst van de telling was dat meer dan twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór beide documenten heeft gestemd. 

 

De volgende stap is dat het dagelijks bestuur een afspraak maakt bij de notaris om de statuten te tekenen die vervolgens door een notariële akte worden vastgelegd. Pas dan zijn de nieuwe statuten effectief.

 

De aanpassingen die noodzakelijk zijn volgens nieuwe wetgeving over het besturen en controleren van een bestuur zijn hierin meegenomen. De komende tijd zijn alle gemaakte afspraken dus up to date.

 

Nogmaals wil ik alle betrokken enorm bedanken voor hun inzet. De bestuursleden Femke Willeboordse en Eva Hogeslag, maar zeker ook Ria Verkijk, Luuk Verkijk en Jean-Paul Commereuc.

 

 

Met vriendelijke groet,

Steven ten Cate

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy