Contributies

15 januari 2021door Webmaster

We hebben de afgelopen maanden beperkt of niet kunnen sporten. Enorm vervelend voor iedereen! Je kan je dan afvragen: zouden de contributiegelden dan niet (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald? Dat is zeker een valide vraag. Ik zal via deze weg het proces proberen uit te leggen.

Het terugbetalen van contributies van een afgelopen kwartaal of het tijdelijk verlagen van contributies voor een toekomstig kwartaal heeft grote financiële impact voor DSO. De statuten van DSO bepalen dat het bestuur geen besluiten mag nemen over dergelijke uitgaven op de reguliere begroting. Hiervoor zullen de leden zich uit moeten spreken op een (extra ingelaste) Algemene Ledenvergadering tijdens een officiële stemming. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in november is er besloten om alle stemmingen rondom financiële besluiten uit te stellen. Dit omdat het niet mogelijk was om via de digitale weg een dialoog onder de leden te hebben over deze besluiten.

Wij willen alle leden vragen om de contributie door te laten lopen ook tijdens de periodes dat er beperkt of niet gesport kan worden. Zodra de huidige situatie het toe laat om in een vorm een Algemene Leden Vergadering te houden, waarbij de gewenste dialoog tussen leden mogelijk is, zal het bestuur in detail uitleggen welke opties er zijn en welke financiële consequenties die met zich mee brengen. Op basis hiervan kunnen de leden bepalen welk besluit genomen gaat worden over de contributies over de afgelopen periode. Dit besluit zal het bestuur hierna uitvoeren. Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn dan kan je altijd met mij contact opnemen. Dan kan ik het in verder detail mondeling toelichten.

Als er onverhoopt een verandering is ontstaan binnen het gezin, waardoor het lastig is geworden om de contributie te kunnen betalen dan is er altijd een oplossing. Neem dan ook gerust contact op met Corry van Dam (vertrouwenspersoon@korfbal.net) of mijzelf en we zoeken samen naar een passende oplossing. Het belangrijkste is dat iedereen weer op de velden kan staan wanneer de situatie het weer toe laat.

Roeland Strootman penningmeester@korfbal.net

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy