AED bij DSO

31 januari 2013door Webmaster

Hij komt er aan, de AED bij DSO!
Vorig jaar is er een mooi bedrag opgehaald tijdens de grote verloting voor de aanschaf van een AED. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd terecht gevraagd naar de stand van zaken rondom de aanschaf van de AED. Direct na de vergadering is een werkgroep aan de slag gegaan om op zoek te gaan naar een geschikt apparaat. Voor de mensen die niet weten wat een AED is, volgt hier een korte uitleg.


Een Automatische Externe Defibrillator is een apparaat wat gebruikt kan worden bij mensen die getroffen worden door een “hartaanval”. Bij dit apparaat zitten pads, een soort stickers die op de borst van het slachtoffer worden geplakt. Hierna zal het apparaat een meting uitvoeren om te zien of er een probleem is met het hart en zo ja of hij hier iets aan kan doen. Iets aan
doen wil zeggen een elektrische schok toedienen, zodat het hart weer in het juiste ritme komt.
Zo’n AED is een mooi apparaat wat in veel gevallen, wanneer deze snel wordt ingezet, levenskan redden. Alleen een AED gebruiken is niet voldoende. Er moet ook altijd gestart worden met reanimatie bij een hartstilstand. Als de schok niet direct werkt, gaan de hulpverleners weer door met reanimeren totdat professionele hulp het overneemt. (ambulance).

Vandaar dat het ook heel belangrijk is dat er voldoende mensen zijn binnen DSO die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen.
Wij van de werkgroep zijn inmiddels zover, dat wij een keuze hebben gemaakt in het type / merk AED en we hebben inmidderls een positief antwoord van het bestuur ontvangen.
Wij proberen er voor te zorgen dat de AED in ons clubgebouw hangt voor het begin van het nieuwe veldseizoen.

Om u kennis te laten maken met de AED, willen wij u uitnodigen voor een infosessie op dinsdag 12 maart.
De eerste sessie start om 19:30 uur en de tweede om 20:30 in ons clubgebouw. Verder willen wij u vragen om aan ons door te geven of u in het bezit bent van een geldig reanimatie bewijs, met AED bediening.

Voor het aanmelden van een van de sessies en het doorgeven of u een geldig reanimatie bewijs hebt, kunt u mailen naar marianne.posthumus@gmail.com . Uiteraard mag u ons ook altijd aanspreken om u op te geven.

Graag tot dan.
Marc van den Ing, Miranda Michielsen, Marianne Posthumus

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy