Van de penningmeester

6 januari 2018door Webmaster

Het nieuwe jaar 2018 is weer begonnen en zodoende zijn we ook al weer op de helft van het korfbaljaar 2017/2018. Voor mij betekend dit dat ik de tussenstand op kan gaan maken. Samengevat, we lopen op schema als ik kijk naar onze inkomsten en uitgaven. We zijn gewoon weer goed op weg en ik kijk trots terug op 2017. Wat gaat er dit jaar verder gebeuren?

Contributie
De tijd blijft maar door tikken, iedereen wordt gelukkig zo ook elk jaar weer wat ouder. Dit houdt ook in sommige dat kangoeroes naar de pupillen gaan en junioren senioren worden. Hierbij hoort ook een andere contributie. Vanaf 1 januari 2018 is de contributie aangepast voor leden die in 2017 in een andere categorie zijn gevallen. Voor iedereen die de contributie voldoet met behulp van automatische incasso is dit automatisch doorgevoerd. Leden die de contributie zelf overmaken naar DSO zullen hier zelf rekening mee moeten houden.

Zonnepanelen
De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest om de offerte voor de zonnepanelen finaal te krijgen en de subsidie aan te vragen bij de overheid. De aanvraag is op 2 januari ingediend en nu is het afwachten op de toekenning van de subsidie. Wanneer de subsidie is toegekend zal de plaatsing ingepland worden met onze leverancier. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de panelen ongeveer eind maart geplaatst worden. Dit jaar zal een mooi groen jaar gaan worden.

Samen met de sponsorcommissie zijn we een sponsoractie gestart om de forse investering te kunnen gaan dekken. Leden, niet-leden en ondernemers vragen we om DSO eenmalig te steunen door een zonnepaneel te sponsoren. Jou naam (familie, team, huisdier, wat je ook wilt) zal worden vermeld op het ‘DSO gaat groen’ bord wat in onze accommodatie wordt geplaatst. Zo zal jou naam en steun jarenlang zichtbaar zijn voor alle bezoekers van onze groene accommodatie!
Wie wilt nu niet geassocieerd worden met het vergroenen van onze vereniging?

Leden en particulier: €50,-
Ondernemers: €150,-

Meld je zo snel mogelijk aan bij via dsogaatgroen@korfbal.net of bij iemand van de sponsorcommissie (Dennis van Wassenaar, Karel van Dam, Marcel Michielsen).

Kantine consumptieprijzen
De afgelopen 5 jaar hebben we dezelfde consumptieprijzen kunnen handhaven binnen DSO. Het is voor iedereen fijn dat we zo lang de prijzen laag hebben kunnen houden en zo een rondje geven betaalbaar hebben kunnen houden. Helaas houden onze leveranciers hier niet altijd rekening mee en gaan de kosten door de jaren heen ook langzaam omhoog. In samenspraak met de kantinewerkgroep hebben we daarom besloten om de consumptieprijzen te herijken ten opzichte van de inkoop prijzen. Vanaf 1 januari 2018 zullen er andere prijzen gehanteerd worden in onze kantine. Uiteraard zijn prijsverhogingen nooit leuk, echter moeten we er als vereniging wel voor zorgen dat we financieel gezond blijven. De kantine inkomsten zijn hierbij een belangrijke pijler.

Reiskosten en declaraties
Zoals elk jaar blijven deze onderwerpen ook terugkomen. Ik roep alle trainer/coaches en aanvoerders om na elk seizoen (zaal of veld) de reiskosten declaraties bij mij in te dienen. Reiskosten kunnen gedeclareerd worden, maar dat hoeft niet. We zijn dankbaar voor de leden en ouders die de reiskosten willen doneren aan DSO, maar voel je niet bezwaard om reiskosten te declareren. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de trainer/coach of aanvoerder van je team.
Elk jaar worden ook weer veel kosten gemaakt door onze leden. Ik bedank jullie zoals altijd weer voor het voorschieten van soms forse bedragen. Ik maak het voorgeschoten bedrag uiteraard zo snel mogelijk over naar jou rekening. Vergeet dan niet de declaratie ook in te dienen bij penningmeester@korfbal.net, vermeld hierbij ook je IBAN nummer en uitgave doel.

Barvrijwilligers
De afgelopen jaren is het steeds lastiger gebleken om voldoende barvrijwilligers te vinden. De kantinewerkgroep zal daarom het komende buiten seizoen leden en ouders persoonlijk aanspreken om te vragen of je zou willen helpen achter de bar. Op de bar zullen elke week lijsten staan in displaybakken met daarop de beschikbare tijden voor de week erop. Zo wordt het voor iedereen gemakkelijk gemaakt om zich vrijwillig te stellen en te helpen. De kantinewerkgroep zal iedereen op deze lijsten blijven attenderen en we vragen iedereen om te helpen. Het zou geweldig zijn als we met zijn allen er voor kunnen zorgen dat we de bardiensten gevuld krijgen. Als iedereen 2 keer per jaar een bardienst zou willen doen dan zijn we al een heel eind en het is nog leuk ook!

Wij zijn DSO! Laat 2018 maar komen!

Roeland Strootman

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy