Uitnodiging Stadsavond Gebiedsplan Klundert

6 januari 2013door Webmaster

Maandagavond 7 januari wordt er in De Niervaert een stadsavond georganiseerd.
Er is veel om trots op te zijn in Klundert. Een dorps karakter met de allure van een vestingstad. Het is er fijn wonen in een sfeervolle kern, er is sprake van een bloeiend verenigingsleven (o.a. DSO!) en mensen hebben er plezier in om samen dingen voor elkaar te krijgen.

Maar er zijn ook uitdagingen. Klundert groeit de komende jaren nog een beetje, en daarna zal het aantal bewoners afnemen. In 2030 is het aantal 65-plussers verdubbeld ten opzichte van nu, en is één op de drie Klundertenaren 65+. Het aantal basisschoolleerlingen neemt in die periode daardoor ook flink af. Wat betekent dit voor het dagelijks leven in Klundert?

Of het nu gaat om veiligheid, zorg, onderwijs of wonen: er liggen nogal wat uitdagingen voor de toekomst die om actie vragen. Hoe zorgen we er voor dat Klundert een sfeervolle kern blijft? Hoe houden we het verenigingsleven bloeiend? En hoe maken we Klundert aantrekkelijk voor jongeren?

Dat lukt alleen als u meedenkt en meehelpt. Allereerst om deze uitdagingen op papier te zetten en in een later stadium om er echt iets mee te doen.

De gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Surplus, de politie en een aantal actieve mensen uit Klundert hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een goede toekomst voor Klundert. In de vorm van een gebiedsplan. Doet u ook mee?

Op maandagavond 7 januari vindt de eerste zogenaamde brede stadsavond plaats in De Niervaert, vanaf 19.30 uur. We hopen van harte op uw komst.

We horen dan graag van u waar u trots op bent in Klundert. Ook geven we u een kijkje in een aantal feiten, cijfers en ontwikkelingen over de toekomst van Klundert. Zodat we samen kunnen bepalen wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de stad. En zodat we daar samen mee aan de slag kunnen gaan. Voor die tijd kunt u ons bereiken via de website www.gebiedsplannnen.nl/klundert, www.facebook.com/gebiedsplanklundert en u kunt ons volgen op Twitter via @gebiedsplanklundert.

Hopelijk tot morgen maandagavond 7 januari bij De Niervaert.

Anton van Dam

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy