Spelregelwijzigingen per 1 juli 2015

2 september 2015door Webmaster

Per 1 juli zijn er diverse spelregelwijzigingen doorgevoerd. Een groot aantal daarvan zijn procedureel, maar er zijn een paar spelregelwijzigingen die wel van belang zijn voor spelers, scheidsrechters en trainers / coaches. Je treft ze hieronder aan.
Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd contact opnemen met mij of met Wim Verkijk.
Namens de TC
Karolien Michielsen

m.b.t. Verbod om bij een spelhervatting de nemer te hinderen [ bij alle categorieën ]
Dit is een spelregel die we al kennen sinds de spelhervatting in 2007 z’n intrede deed. Het verbod omvat zowel “actief” hinderen als “passief” hinderen.
Echter, nu is er in de definitie van “passief” hinderen duidelijk gemaakt, dat een tegenstander die zich binnen armlengte opstelt zich schuldig maakt aan “passief”hinderen.
Een tegenstander dient dus buiten armlengte te blijven. Het is daarmee voor de scheidsrechter eenvoudiger om te bepalen of er sprake is van “passief” hinderen en om er tegen op te treden. Ofwel middels corrigerende aanwijzingen, dan wel door te fluiten voor de overtreding.
Onder “actief” hinderen wordt verstaan het hinderen met één of beide opgestoken en/of bewegende armen of met een lichaam in beweging.
Ten opzichte van voorheen zal de nemer dus meer ruimte moeten krijgen om de spelhervatting te nemen. Om daarmee het spel zonder tijdverlies weer te continueren, zoals de regel altijd bedoeld is geweest. Het is aan de scheidsrechter er voor te waken dat de nemer ook die ruimte gaat krijgen !

m.b.t. Verbod om de bal met been of voet aan te raken [ bij alle categorieën ]
De speler die de bal met opzet tegen het been of de voet van een tegenstander werpt – en ook tegen een ander deel van het lichaam – maakt zich schuldig aan het verbod “met opzet samenspel vermijden” en dient zodanig bestraft te worden.
In zulk geval is bestraffen als ‘voetbal’ niet juist.

Verbod om weer te schieten na afvangen van eigen gemist schot [ bij F-jeugd 4KorfBal ].
Ingaande dit seizoen is het een overtreding als de schietende F-speler, na het afvangen van z’n eigen gemiste schot, wederom een doelpoging doet.
Zoals eerder in april al aangekondigd, is dit nu zo opgenomen in het bestuursbesluit “Jeugdkorfbal”.
Als jeugdscheidsrechter-EF probeer je uiteraard – middels het geven van duidelijke aanwijzingen tijdens het spel – te voorkomen dat een schutter zo’n ‘foutje’ gaat maken. Met name de eerstkomende periode, bij spelers die ook hieraan moeten wennen. Help de jonge onervaren spelers het korfbalspel vlot te spelen met aanwijzingen, zoals “nu niet meer schieten” en “nu eerst overspelen naar een medespeler”.
De situatie dat een jeugdscheidsrechter na zo’n overtreding moet affluiten moeten we proberen te vermijden. Indien die situatie zich dan toch voor doet, dan de tegenstander een spelhervatting toewijzen.

Aandacht voor het teken “nog 1 minuut te spelen” [ bij gebruik van klok ]
Volgens “Uitvoeringsbesluit gebruik klok wedstrijden” heeft de (jeugd)scheidsrechter bij alle wedstrijden waar een klok wordt gebruikt – zowel in de zaal als op het veld – de plicht om aan het einde van de eerste en de tweede helft een teken te geven, dat er nog 1 minuut te spelen is.
Er is niets mis mee om ook zonder die klok het teken (opgestoken arm/wijsvinger) te geven. Gewoon een kwestie van een gewoonte aanmeten.

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy