DSO start met besturen met een visie

22 augustus 2013door Webmaster
besturen met een visie Binnenkort gaan een aantal bestuursleden van DSO deelnemen aan het traject “besturen met een visie”. Dit sluit mooi aan op ons streven om vanuit het bestuur inhoudelijk meer bezig te zijn met de toekomstvisie en plannen dan met de dagelijkse gang van zaken, die we overigens niet links zullen laten liggen! 

Het traject wordt georganiseerd in samenwerking met de KNKV en er hebben zich inmiddels voldoende korfbalverenigingen voor aangemeld.

Sinds 2010 is het mogelijk voor verenigingen om deel te nemen aan het succesvolle traject Besturen met een Visie. Ontwikkeld door Daniel Klijn (directeur adviesbureau Koerseigen).

Op maandag 18 november start er een traject in district Zuid-West waarvoor nog 2 verenigingen zich kunnen aanmelden ( ingrid.sijstermans@knkv.nl). Afhankelijk van de deelnemende verenigingen zal de lokatie worden bepaald (praktijk wijst uit dat de avonden worden verdeeld over de verengingen). De overige cursusdata zijn: 13 januari 2014, 24 februari 2014, 31 maart 2014 en 14 april of 12 mei 2014.

Thematraject ‘Besturen met een visie’

Hoe verplaatst een effectieve bestuurder zijn focus van het blussen van brandjes en het tevreden stellen van leden en ouders naar effectief en doelmatig besturen?

Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een Visie’ aan, waarin wordt ingegaan op wat clubbestuurders vooral wel en niet zouden moeten doen.

Doelgroep

De doelgroep van het thematraject zijn besturen van de korfbalverenigingen die beperkt de tijd hebben om een beleidsplan samen te stellen of besturen die graag willen veranderen, uitbreiden en ombouwen, waardoor de nodige bestuurlijke besluiten genomen dienen te worden. Clubs kunnen deelnemen indien er een werkgroep is geformeerd van 2 à 3 personen die het traject gaan doorlopen. Aan een traject kan worden deelgenomen door minimaal 3 verenigingen en maximaal 5 verenigingen.

Inhoud
Het creëren van duidelijkheid, een goede organisatiestructuur, duidelijke communicatielijnen en een visie zullen ervoor zorgen dat u als bestuurslid grip krijgt op de vereniging en haar toekomst.

Tijdens de vijf bijeenkomsten wordt het volgende behandeld:

1. introductie besturen, nulmeting en toekomstvisie
2. trends en ontwikkelingen: analyse vereniging en omgeving
3. ontwikkeling gerichte actieplannen, eerste aanzet effectief beleid
4. presentaties plannen en eerste ervaringen
5. sportief besturen

Tijdens het traject worden er na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten gegeven die in de volgende bijeenkomst besproken worden. Hierdoor worden de plannen direct in praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.

Het traject

Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten die ‘s avonds plaatsvinden. Naast deze vijf algemene bijeenkomsten heeft elke vereniging het recht op één individuele bijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst kan er nog meer op de vereniging zelf ingegaan worden. Aan het eind van de eerste bijeenkomst zullen de volgende drie bijeenkomsten gepland worden.

Het traject staat onder leiding van een cursusleider van het organisatieadviesbureau Koerseigen.

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy