Corona Protocol 13-11-2021

16 november 2021door Webmaster

Veiligheid- en hygiëneregels DSO per 13-11-2021

Beste leden, 

De maatregelen rondom het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona-virus zijn verder aangescherpt. 
Er zijn een paar aanpassingen in ons protocol doorgevoerd die hieronder zijn weergegeven. De basismaatregelen willen wij nogmaals onder uw aandacht brengen. 

 • Was vaak en goed uw handen 
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Wacht de uitslag van de test thuis af 
 • Hoest of nies in uw elleboog 
 • Zorg voor voldoende frisse lucht 

Wij hebben de verplichting om ervoor te zorgen dan iedereen gevraagd wordt om het Coronatoegangsbewijs. Er is wel heel duidelijk een onderscheid tussen controleren en handhaven.  Handhaven is namelijk niet onze taak. Loopt iemand willens en wetens door zonder dat zijn of haar QR code is gescand dan is dat vervolgens de verantwoordelijkheid van de desbetreffende persoon en niet die van ons. Maar nogmaals, de verplichting tot controle door te vragen naar het CTB ligt bij ons. 

Heb je bezwaar tegen het controleren van de QR code bij anderen of vind je het ronduit lastig? Vraag dan aan mede DSO-ers om de controle uit te voeren of schakel de TC of JTC in om je te helpen. Maar het is natuurlijk fijn als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid wil en durft te nemen. Doe het samen, met je team of gebruik het moment om even contact te leggen en een praatje te maken. Maak het niet groter dan het is want heel veel mensen zijn op veel verschillende plaatsen al gewend dat ze hun QR code moeten laten zien.  

Van bezoekende teams en verenigingen verwachten wij dat ook zij hier op een correcte wijze aan meewerken en hun verantwoordelijkheid nemen. Zeker als het gaat om de uitzonderingsregel. Alleen op die manier kunnen wij blijven korfballen met en tegen elkaar. 

Namens het bestuur van DSO Klundert, 

Steven ten Cate 
Voorzitter DSO Klundert 

 

 

 

Het Coronatoegangsbewijs (CTB) voor iedereen vanaf 18 jaar (vergeet je identiteitsbewijs niet) 

 • Vanaf 18 jaar moet je een CTB met identiteitsbewijs kunnen laten zien 
 • Optisport Niervaert is alleen verantwoordelijk voor de controle in het horecagedeelte 
 • Wij zijn als vereniging/huurder verantwoordelijk voor de uitvoering van die controle tijdens trainingen en wedstrijden 
 • Uitgesloten zijn functionele vrijwilligers; trainers, coaches, scheidsrechters, zaalwacht etc 

Echter wil het bestuur iedereen die lid is van Korfbalvereniging DSO vriendelijk doch dringend vragen wel zijn/haar CTB te laten scannen. In welke hoedanigheid dan ook 

 • Het bestuur vraagt ook aan alle externe scheidsrechters en functionele vrijwilligers van bezoekende verenigingen om zijn/haar CTB te laten scannen 
 • De controle van de QR code wordt gedaan met een app die iedereen kan downloaden op zijn of haar telefoon. Zowel via de APP store of Android Scanner voor Coronacheck 
 • Publiek is bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan 

Hoe handhaven we deze regels voor onze leden vanaf 18 jaar? 

 • TrainingenCTB check taak voor coaches, trainers en aanvoerders 

  Kom je trainen of training geven?  
 • Wij gaan ervanuit dat jij een CTB hebt 
 • De coach/trainer/aanvoerder is verantwoordelijk voor de controle op het CTB van zijn/haar team 
 • Spreek onderling af wie eventueel publiek dat aanwezig is controleert 
 • Het bestuur vraagt uitdrukkelijk om het CTB ook bij elkaar te checken 

 • ThuiswedstrijdenCTB check taak voor coaches, trainers, aanvoerders en zaalwachten 
 • Spelers & functionele vrijwilligers DSO 
 • Wij gaan ervanuit dat jij een CTB hebt 
 • De coach/trainer/aanvoerder van DSO is verantwoordelijk voor de controle op het CTB van onze eigen spelers 
 • Het bestuur vraagt uitdrukkelijk om het CTB ook bij elkaar te checken 
 • Spelers & functionele vrijwilligers tegenstanders 
 • De coach/trainer/aanvoerder van de tegenpartij is verantwoordelijk voor de controle op het CTB van zijn/haar spelers, chauffeurs en functionele vrijwilligers 
 • Het bestuur van DSO vraagt ook de meegereisde functionele vrijwilligers de QR code te laten checken 
 • De zaalwacht van DSO vraagt of de check bij iedereen is uitgevoerd 

 • UitwedstrijdenCTB check taak voor coaches, trainers en chauffeurs 
 • Spelers & functionele vrijwilligers DSO 
 • Neem daar je verantwoordelijkheid als coach/trainer door de spelers, chauffeurs en functioneel vrijwilligers te controleren op het CTB en meld dit bij de desbetreffende vereniging 
 • Lees het protocol van de vereniging van bestemming goed door. Het protocol van die vereniging is leidend en ook daar zal een Coronatoegangsbewijs gevraagd worden 
 • Chauffeurs 
 • Maak het dragen van een mondkapje in de auto onderling bespreekbaar 
 • Lees het protocol van de vereniging van bestemming goed door. Het protocol van die vereniging is leidend en ook daar zal een Coronatoegangsbewijs gevraagd worden 
 • Rijd niet met meer chauffeurs dan noodzakelijk is 
 • Ook een chauffeur wordt gezien als functioneel vrijwilliger 

 

Activiteiten Thuishonk met horecavoorziening 

 • HIerover later meer informatie 

 

Algemene Ledenvergadering 19-11-2021 

 • Hierover later meer informatie over 

Heb jij geen Corona toegangsbewijs of wens je deze informatie niet te delen? 

 • Dat respecteren wij. In dat geval willen we vragen om dit door te geven aan de TC. Zij kunnen dan inventariseren of vervanging geregeld moet worden 
 • Het bestuur biedt de mogelijkheid om in voorkomende gevallen een lid de keuze te geven het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een lidmaatschap als Niet Spelend Lid 
 • Wil je hier gebruik van maken dan kan je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar secretariaat@dsokorfbal.nl 
 • Het wederom omzetten naar spelend lid kan op dezelfde manier 

Vanuit de TC en JTC: 

 • Desinfecteer na iedere wedstrijd en training de materialen 

Wijzigingen: 

 • Op 3-12-2021 is er wederom een persconferentie gepland 
 • Afhankelijk van wijzigingen in maatregelen die door de overheid opgelegd worden zal het protocol aangepast worden 
 • Deze wijzigingen zullen we communiceren via de bekende kanalen. Op de website staat altijd de laatste versie 
 • Vragen of opmerkingen. Spreek ons aan! 

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy