Commissie van Beroep vernietigt uitspraak tuchtcommissie

29 oktober 2013door Webmaster

De commissie van Beroep van de KNKV heeft besloten de eerder gedane uitspraak van de tuchtcommissie m.b.t. het staken van de wedstrijd DSO 1 – ODO 1 te vernietigen. Dit is gedaan naar aanleiding van het beroep dat is aangetekend door zowel DSO als ODO tegen de gedane uitspraak. De CVB laat zwaar wegen dat de gezondheid en veiligheid van de spelers in gevaar was wegens de zeer uitzonderlijke weersomstandigheden en dat vanuit dat verantwoordelijk oogpunt van de coaches het te rechtvaardigen is het oordeel van de scheidsrechter naast zich neer te leggen.

De CVB blijft vasthouden aan het feit dat het staken c.q. beeindigen van een wedstrijd reglementair alleen is voorbehouden aan de scheidsrechter. Door te stoppen met spelen hebben spelers en coach een beslissing genomen die zij op grond van de regels niet kunnen en ook niet mogen nemen. De opgelegde straf van 10 rekeneenheden a 57.50 euro blijft dus staan.

De officiele uitspraak van de CVB is:
de uitspraak van de tuchtcommissie te vernietigen
DSO te straffen met het opleggen van een boete van 10 rekeneenheden
het betalen aan het KNKV van de helft van de kosten van de scheidsrechter
het restitueren van de kosten van beroep

Al met al worden dus de 2 wedstrijdpunten in mindering kwijtgescholden, maar blijven de overige uitspraken staan. Dat blijf ik een rare argumentatie vinden. Enerzijds valt volgens de CVB de beslissing te rechtvaardigen om te stoppen met de wedstrijd en vervolgens is de scheidsrechter de enige die zo’n beslissing kan nemen. Wat moet je dan in zo’n situatie doen als iedereen vindt dat er gestopt (of uberhaupt niet begonnen) moet worden, behalve de scheidsrechter? Bovendien is tegen de uitgedeelde gele kaarten geen beroep mogelijk. Deze discutabele beslissing van de scheidsrechter kost ons dus helaas meer dan 100 euro en daar heb ik, ondanks deze uitspraak, nog steeds grote moeite mee.

Hans Posthumus

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy