Stand van zaken nieuwbouw

8 maart 2008door Webmaster

Verslag van de bouwcommissie in hoofdlijnen over de voortgang van het overleg met de Gemeente Moerdijk.

Klundert, 7 maart 2008. Vergaderdata met de Gemeente Moerdijk: 24 januari 2008. 18 februari 2008. 5 maart 2008.
Vergaderdata van de bouwcommissie DSO. 31 januari 2008. 7 februari 2008. 21 februari 2008.

Besproken tijdens het overleg met de Gemeente Moerdijk.

Trajecten:

 • Overeenkomst tussen gemeente en vereniging > concept gaat t.z.t. naar bestuur.
 • Opstellen civiel bestek (buitenaccommodatie)> wordt in samenspraak met de bouwcommissie opgesteld.
 • Opstellen bouwkundig bestek (clubgebouwen)> idem, dient uiterlijk 1 mei a.s. te zijn afgerond.

Bouwcommissie dient wensen te formuleren omtrent onderstaande zaken:

 • Civiel bestek: Type/kwaliteit kunstgras. Leveranciers zullen worden benaderd. Leden worden betrokken bij keuze. Voor besluit worden oefenwedstrijden gepland.
 • Situering velden: Na knippen en plakken blijven velden liggen zoals in het overleg van vorig jaar al was vastgesteld. Terrein wordt 2 m1. richting VVK uitgebreid. Rondom speelvelden worden hekken geplaatst (1.20 m.) (mogelijkheid van demontabele hekken wordt onderzocht).
 • Veldverlichting: Alle velden worden volgens geldende normen verlicht.
 • Groen/Grijs: Tussen de velden voor de kantine wordt gekozen voor ‘n kindvriendelijk speelterrein met natuurgras, wat voldoet aan alle veiligheidseisen. Rondom de velden komen verharde paden, met uitzondering van de kopse kant aan de westkant van het geschakelde veld. Over verder groen en grijs wordt nog nagedacht. Mogelijk in overleg met tennisvereniging “Van Polanen”.
 • Verlichting van paden: Verzoek om verlichting van toegangspad op de openbare verlichting aan te sluiten wordt onderzocht.
 • Aansluitpunten Elektra/Water: Elektra incl. aansluiting geluidsinstallatie in elke paal van de veldverlichting is wenselijk. Buitenkraan voor evt. besproeien van speelterrein wordt meegenomen.
 • Hoogteligging gebouw: Kantinegedeelte bouwen op ’n terp (0,50 m1.)
 • Bouwkundig ontwerp: Bouwcommissie heeft ’n aantal schetsen gemaakt van de bebouwing op de begane grond, gebaseerd op de situering van de velden. Hieruit is uiteindelijk de keuze gevallen op ’n langgerekte bouw, uitgaande van het huidige opp. van 360 m2. Doordat er wat ruimte ontstaat omdat de achterliggende tennisbanen 90 graden gedraaid zijn, bestaat wellicht de mogelijkheid om het langgerekte ontwerp te verlaten en ’n wat compacter ontwerp te maken, wat als er voldoende ruimte was geweest ook de voorkeur van de bouwcommissie heeft. Afgesproken is dat op basis van onze wensen door de architect (Pieter den Hollander) ’n ontwerp wordt gemaakt, wat compacter is en esthetisch in het geheel past. Verder wordt onze wens uitgewerkt om de bestuurskamer, het stookhok, ’n evt. reproruimte en voldoende opbergruimte boven de kantine op de 1e verdieping te bouwen. Dit alles onder ’n onderhoudsvrije dakconstructie. Den Hollander gaat aan de slag, komt op 27 maart met ’n voorlopig ontwerp. Na verwerking van op- en aanmerkingen volgt ’n definitief ontwerp op 10 april a.s., waarna dit 17 april bij welstand wordt ingediend.

Evt. extra overleg (indien nodig) tot 1 mei voordat het definitief ontwerp rond is, behoort tot de mogelijkheden. Het tonen van schetsen of ontwerpen heeft op dit moment geen zin, omdat er nog volop wordt gewijzigd in het ontwerp, maar zodra de hoofdlijnen bekend zijn zullen we jullie zeker informeren.

Dus volop werk aan de winkel, waarin het planning voor ontwerp van het clubgebouw erg onder druk staat, wat naar onze mening niet in het nadeel van DSO zal werken. Wanneer het veldseizoen weer van start gaat zal een map met informatie over de bouw, in de kantine te vinden zijn.

Namens de bouwcommissie,
Ad Buckens.

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy